Okullar | Konular | Kitaplar

Yarıyıl tatilinin düşündürdükleri

Okullar yarıyıl tatiline girdi, karneler geldi. Bazı evler sevinçli, bazıları hüzünlü. Ne olacak şimdi? Evet, sevgili okurlarım, her çocuk aynı kapasitede olmuyor. Ayrıca her genç de ergenlik dönemini kolayca atlatamıyor. Empati kurmak şart. Çocuklarla, gençlerle iletişim kurmak pek de kolay değil, hızla teknolojiye koşan bu dünyada. Üstelik çevrede yamyam gibi bekleyen bunca tehlike varken! Tatile girilen günlerde çok ama çok dikkatli olmak ve gençlerimizi iyi yönlendirmek lazım. Şimdi partiler, eğlenceler başlayacak. Her şey arkadaşla olumlu ya da olumsuz yönde ilerliyor. Tüm sıkıntılı durumlar da arkadaş partileri ile başlıyor. Aman dikkat! Anne babalar, ülkemiz gençler için diğer ülkelerden çok fazla çaba içinde. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadele'nin (TUBİM) de bu çabanın bir parçası. Çocuk ve gencin sınırları; "esnek ama gevşek değil", "belirli ama katı değil", " tutarlı ama değişmez değil", "yaptırımı olan ama zorlayıcı değil" nitelikte olmalıdır. Kuşkusuz, bu sınırların belirlenmesine, çocuk ve gencin gereksinimleri, beklentileri, dilekleri de önemsenmeli; gelişen topluma göre güncel değerler göz önüne alınmalı; çocuk ve gencin de bu oluşumda payının olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğa belirlenen sınırların çok geniş ve gevşek olması; bir anlamda "sınır olmaması" anlamına gelmektedir. Bu durumda çocuk ve genç, gerçek yaşamda neyi, ne zaman, nerede, nasıl yapacağını öğrenmemekte; davranışlarını ayarlama ve kontrol edebilmeyi becerememekte; gerçek yaşamdaki ilişkileri tam anlamıyla kavrayamamakta; insanlarla ve toplumla olan ilişkilerini ayarlayamamakta; kendi sınırlarının nerede bittiği ve başkalarının özğürlüğünün nerede başladığını kestirememekte; sosyal uyum ve iletişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

ÇOCUK VE GENÇ NE İSTER?
Bunun tersine, çocuğa gereksiz engellemeler ve yasaklardan oluşan bir sınır belirlenmesi, "çocuğun kişiliğinin aşırı sınırlanması" demektir. Bu durum, çocuk ve gencin yaşam becerilerinin gelişmesinde engelleyici rol oynamakta; güvensizlik, karamsarlık ve kuşku duyguları ve bunların neden olduğu yeni psikososyal sorunlara yol açmaktadır. Sınır ve sorumlulukların kesin olarak belirlenmediği, anne baba arasında belirgin tutum farklılıkları olduğu, aynı konuda farlı zamanlarda farklı sınırların söz konusu olduğu durumlar; "belirsizlik, tutarsızlık ve güvenilmezlik" olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda, çocuk ve gencin, kendi davranışlarını ayarlama, karar verme ve sorumluluk almada sorun yaşamasına neden olacaktır. Çocuk ve genç, sevgi, ilgi, yakınlık, onaylama, saygı görme, önem verilme, övgü alma, cesaretlendirme, kendini özgürce anlatabilme, belli sınırlar içinde bağımsız davranabilme, sağlıklı bir ortamda büyüyüp gelişme, uygun biçimde eğitilme, umut ve beklentilerinin desteklenmesini ister. Çocuk ve genç, anne baba davranışlarını görerek öğrenir, onları örnek alıp taklit eder. Anne babanın birbirlerine karşı davranışlarını gözler, sorun çözümünde onlardan gördüklerini yapar. Anne babanın ona zaman ayırmasına gereksinim duyar. Ailede olumsuz ilişkiler varsa onarılmasını ister. Sorumlulukları üstlenmede yol gösterilme ve destek arar. Çocuk ve gence sorumluluk duygusunu verilmelidir. Çünkü bu duygu madde bağımlılığından uzak olabilmede önemli bir unsurdur. Bu bilgileri, www.tubim. gov.tr'den aldım. Lütfen siz de www.uyusturucubagimliligi. com ve www. tubim. gov. tr sitelerini sık sık ziyaret edin. Ve çocuklarınıza iyi örnek olup onlarla bire bir, doyuırucu zaman geçirin. Yani onlara değer verin, onları fark edin. Bu arada spor ve sanata yönlendirmeniz de olmazsa olmazlarınız. "Ben en iyi okulda okutuyorum, her istediğini alıyorum"la iş bitmiyor. İş, o gence ve çocuğa ayırdığınız zamanda! Hepinize huzurlu tatiller.

Konular