Okullar | Konular | Kitaplar

MEB'ten burs kazananlara uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bursların devamı, nakli veya kesilmesi ile 2012 yılında Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını (PYBS) kazanarak burslu okuma hakkı kazanacak öğrencilerin kayıt işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

MEB'den yapılan açıklamada burs hizmetlerine ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, işlemleri, parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemleri, merkezi sistem sınavı, özel giriş sınavı, özel yetenek sınavı veya mahalli sınav sonucunda parasız yatılılık hakkı kazanarak, en az bir ders yılı parasız yatılı olarak öğrenim gören ve yatılılığı devam eden öğrenciler yapabilecek.

2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren bursluluğa geçmek isteyenler başvurularını, 4 Haziran-31 Temmuz 2012 tarihlerinde ''e-Burs modülü'' üzerinden parasız yatılı olarak öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne yapacak.

Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş esaslarını bildiren duyuru, en geç 1 Haziran 2012 tarihine kadar ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek.
Bakanlıkça parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi onaylanan öğrenciler, 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacak.

Sınavsız parasız yatılılığa alınan öğrencilerin ise bursluluğa geçiş hakları olmadığından başvuruları kabul edilmeyecek.

PYBS'yi burslu olarak kazananlar

Açıklamada, bursların devamı, nakli veya kesilmesi işlemlerine ilişkin de bilgiler aktarıldı.

Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilecek.

Özel okula kayıt veya nakil yaptıran öğrencilerin burslulukları resmi okuldan ayrıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren okul müdürlüğünce e-Burs modülü üzerinden iptal edilecek.

İlköğretim kurumlarından burslu olarak mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarına burs nakilleri e-Burs modülü üzerinden otomatik olarak yapılacak.

2012 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) ilköğretim okullarının 5, 6 ve 7. sınıflarından katılıp burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri öğrencilerin öğrenim gördükleri ilköğretim okullarınca; ilköğretim okullarının 8. sınıfında sınava girip burslu okumaya hak kazananların bursluluk kayıt işlemleri kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca; ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıflarında sınava girip burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.

Öğrencinin ailesinin 2011 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına değişen net miktarı 5 bin 400 TL'yi aşan öğrenciler ile belgelerinde eksiklik bulunan öğrencilerin burslulukları onaylanmayarak reddedilecek.

İlk defa bursluluk kaydı yapılan okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ile Bakanlıkça bursluluğu onaylanan öğrenciler, 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacak.

Konular